3930-NYFW-The-Experience-Logo-Black-bcc278a6dde97fd476e79e088e6b4199.png

nk-150-Edit+copy.jpg
 

BOY

BOY是Make-Up Pro New York 旗下的专业后台化妆品牌, 我们致力于给化妆品赋予新的意义。每个人拥有绝无仅有的魅力,我们希望漂亮的你可以通过BOY的化妆品展现属于你的魅力。BOY在英文里作为Best Of You的缩写,意为做最好的自己。美丽不需要特定性别,肤色,国界,我们对美丽的定义已经广泛地被世界时装周,时尚杂志大亨Vogue, 瑞丽,芭莎等广泛接受运用。我们希望用时尚的名誉呼吁,做最好的自己 :)


THE BEST OF YOU

nk-1162-Edit+copy.jpg
KENL0615.jpg

Lanyu SS18

916561784.jpg

DAN LIU RUNWAY SS18

SP18_ZUNINO_268.jpg

MARK ZUNINO Spring 2018

SaraKerens_NYMD-0111.jpg

BRISTOL SS18

TheOvadias(Ariel&Shimon).jpg

OVADIA & SON SS18

Look 26.jpg

Joseph Abboud SS18

IMG_7740.jpg

In NAMILIA’s name we pray, Awomen

SS18


DSC07497.jpg

#BOYBTS

IMG_7554.jpg

NAMILIA SS18

DSC08042-2.jpg

IMONI SS19

DSC06185.jpg

Jarel Zhang SS19

DSC07351.jpg

SASU SS19


INSTAGRAM 定期跟新呦,快来Follow我们吧!